Výrobci

PrestaShop

Odběr novinek [Newsletter]

 

1. Všeobecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě FASHIONCOLORS.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Vymezení pojmů

PROVOZOVATELEM INTERNETOVÉHO MALOOBCHODU JE

Petra Peťovská, K Jezírku 105, 362 11 Jenišov okr. Karlovy Vary.

IČ: 01720031

Nejsme plátci DPH.

 

ZÁKAZNÍKEM našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.


KUPUJÍCÍ - SPOTŘEBITEL - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.


KUPUJÍCÍ - PODNIKATEL – kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.


KUPNÍ SMLOUVA – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.


Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu.

 

3. Dodání zboží

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy balíkem České pošty.
Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu.

Skladové zboží zasíláme nejpozději do 2 pracovních dnů:

a) při platbě na účet od připsání platby;

b) při platbě na dobírku ode dne objednání.

Zboží na objednávku zasíláme dle intervalu dodávek od dodavatele za 7 – 21 dnů. O dodací lhůtě je zákazník vždy informován.

 Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu).

 Při převzetí zboží od české pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, uveďte tuto informaci do předávacího protokolu pošty.


Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice!
Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.


Informace k doručení zásilky:
• ČESKÁ POŠTA
- přeprava poštou je možná pouze u zásilek do 30 kg a do hodnoty 100.000,- Kč nebo zásilek, které splňují podmínky přepravy České pošty.
- Cena za dodání zásilky Českou poštou je součástí faktury za zboží.

Zboží zaslané  balíkem do ruky Vám Česká pošta dodá nejpozději následující pracovní den po dni podání. Balík je doručen až do vašeho bytu/kanceláře v běžných doručovacích hodinách pošty. Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky.Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů.


• OSOBNÍ ODBĚR

Karlovy Vary – dle domluvy je možné osobní předání.

4. Platební podmínky

Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH.
Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) je již převedená platba nebo její část  obratem odeslána zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.


Veškeré změny - i změny cen na internetovém obchodě jsou vymezeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob.

 

Cena je platná v době objednání.

 

5. Způsoby plateb

 

• Platba na dobírku - při převzetí balíku od dopravce-cena poštovného dle sazebníku české pošty

• Platba převodem -zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě na následující účet

AIRBANK 1717781013 / 3030

 Po dokončení objednávky Vám zašleme potřebné informace k platbě e-mailem (číslo účtu, částku a  do vzkazu pro příjemce prosíme, napište své příjmení). Zboží Vám bude expedováno nejpozději do 2 pracovních dnů po připsání platby na náš účet.


Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

 

6. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu.

Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zboží fyzicky převezmete Vy sami nebo Vámi uvedená jiná osoba kromě přepravce.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, nebo e-mailem). na petrapetovska@seznam.cz nebo adresu Petra Peťovská, Fashioncolors,  K Jezírku 105, Jenišov 36211

Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačuje, když nám své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Následky odstoupení

Jestliže od této smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám všechny zaplacené částky, které jsme od Vás obdrželi, (s výjimkou zvýšených nákladů vzniklých v důsledku toho, že zvolíte jiný typ doručení než nejméně nákladný typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme informaci o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud se s Vámi výslovně nedohodneme jinak, provedeme vrácení těchto prostředků stejnou platební metodou, kterou jste použili pro původní transakci; v každém případě Vám v důsledku tohoto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení částky můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zpět zboží, nebo dokud nedodáte doklad o tom, že jste zboží zpět odeslali, podle toho, co nastane dřív.

Zboží jste povinni zaslat zpět nebo jej předat nám, na uvedenou adresu,bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte, že od této smlouvy odstupujete. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží, ke kterému dojde v důsledku jiné manipulace s ním, než jaká je nezbytná s ohledem na jeho povahu, vlastnosti a funkci.

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze na emailu petrapetovska@seznam.cz

odešlete email na petrapetovska@seznam.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky)  , o koupi následujícího zboží..., objednaného-přijatého dne..., jméno spotřebitele..., adresa spotřebitele...,podpis spotřebitele, datum, vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).". Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy.


Zboží  doručte vždy jen na adresu: FASHIONCOLORS, Petra Peťovská, K Jezírku 105,  362 11 Jenišov okr. Karlovy Vary

Doporučujeme Vám zboží pojistit

. Vyloučení/zánik práva na odstoupení od smlouvy:

Podle § 1837 českého občanského zákoníku je právo na odstoupení vyloučeno zejména u smluv o dodávce zboží, které (a) bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pouze pro jeho osobu nebo (b) které podléhá rychlé zkáze nebo (c) bylo dodáno v uzavřeném obalu, po dodání bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

.(lhůta začíná dnem následujícím po doručení zboží), pokud je zboží v původním obalu, je úplné, není použité nebo poškozené a pokud se nejedná o zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Pro dodržení lhůty postačí včasné odeslání


Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme  převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.


Při nesplnění lhůty 14 dnů  od převzetí zboží je odstoupení od smlouvy neplatné. Při vrácení  zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu je odstoupení od smlouvy neplatné.  Prodávající má právo  na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 7. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Dále v případě, že bylo zboží vyprodáno u dodavatele.V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující  již zaplatil  kupní cenu,  bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů.
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující  již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

 

8. Odpovědnost za vady zboží - záruka

Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.


Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození). Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Zaručujeme Vám, že zboží je v okamžiku, kdy je Vám doručeno, bez vad. Zaručujeme Vám zejména, že v okamžiku, kdy zboží převezmete:

 1. má zboží vlastnosti, na kterých se strany dohodly, nebo (pokud dohody dosaženo nebylo) vlastnosti, které my nebo výrobce popisujeme nebo které očekáváte s ohledem na povahu zboží a na příslušnou reklamu;
 2. zboží lze použít pro účely, které uvádíme, nebo pro účely, ke kterým je zboží takového druhu obvykle používáno;
 3. zboží je poskytováno v odpovídajícím množství, velikosti nebo hmotnosti;
 4. zboží odpovídá zákonným požadavkům.

 

Jestliže jsou závady zboží zjištěny do šesti měsíců od okamžiku, kdy jej obdržíte, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku, kdy Vám bylo doručeno.

Není-li stanoveno jinak, můžete vadné zboží reklamovat do 24 měsíců od doručení. To neplatí pro:

 1. vady spojené se slevou;
 2. běžné opotřebení;
 3. vady způsobené běžným užíváním nebo opotřebením a zjevné v okamžiku, kdy jste zboží převzali; nebo
 4. případy vyloučené vzhledem k povaze zboží
 5. Jestliže vadné plnění představuje podstatné porušení smlouvy, můžete:
 1. požadovat odstranění vady doručením nového zboží bez vady nebo chybějící části;
 2. požadovat odstranění vady opravou;
 3. získat přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

 

Při oznámení konkrétní vady jste povinni nás informovat o tom, kterou z výše uvedených možností jste zvolili, a to buď ihned nebo bez zbytečného odkladu.

Pokud si žádnou z výše zmíněných možností nezvlíte, uplatní se práva vyplývající z nepodstatného porušení – viz níže.

Vedle případů, kdy nejsme schopni dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, máte jako spotřebitel nárok na přiměřenou slevu také, pokud nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo pokud by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením, máte právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Jestliže vadu včas neodstraníme nebo ji odstranit odmítneme, můžete uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy; takto zvolenou možnost je pak možné změnit pouze s naším souhlasem.

Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit.

 Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit.

Jestliže vadu neohlásíte bez zbytečného odkladu poté, co jste ji při řádné prohlídce a s vynaložením dostatečné péče zjistit mohli, soud Vám práva z vadného nepřizná. Totéž platí i pro skrytou vadu, která nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu při prohlídce s vynaložením dostatečné péče zjistit mohli, nejpozději však do dvou let od okamžiku, kdy Vám bylo zboží doručeno.

 Poskytnutím záruky na jakost se zavazujeme, že příslušné zboží bude způsobilé pro obvyklé účely nebo si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruční doba běží ode dne, kdy je Vám zboží dodáno. Jestliže Vám zboží bylo podle smlouvy zasláno, běží záruční doba teprve ode dne odeslání zboží na určené místo. 

 Náklady spojené s vrácením zboží:

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud naplní jednu z níže uvedených podmínek:

 • oblečení je bez původních štítků, visaček
 • zboží je vyprané
 • zboží je špinavé, mokré nebo zapáchá
 • část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí
 • zboží není schopné dalšího prodeje

 Pro případnou reklamaci uschovejte, prosím, fakturu – slouží jako záruční list.

 

9. Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

Záruční doba na dodané zboží je 24 měsíců. Tato doba se prodlužuje o dobu, kdy byl výrobek v záruční opravě.
Vaše reklamace bude vyřízena co nejdříve, maximálně však v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zásilky na naši adresu a končí vyřízením reklamace u prodejce.

 

O reklamaci nás nejdříve informujte e-mailem na petrapetovska@seznam.cz a teprve po našem potvrzení o přijetí  informace o reklamaci, zboží zašlete  společně s průvodním dopisem (ve kterém musí být tyto údaje: jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury a popis závady) na naši adresu – viz. výše (provozovatel). Výrobek je třeba zabalit  a přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodána. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamované zboží nezasilejte na dobírku, nebude převzato!

Prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Pro podrobnější informace se můžete obrátit přímo na naše zákaznické centrum: email:  petrapetovska@seznam.cz


V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace, zejména poštovného, v nutné výši.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.
V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 

10. Ochrana osobních dat

Společnost FASHIONCOLORS.cz je registrovaným správcem osobních údajů a garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Společnost se zavazuje dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Námi zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

 jako fyzická osoba:

• jméno a příjmení
• adresa pro fakturaci a dodání zboží
• telefon
• e-mail

Údaje pro registraci jako právnická osoba:
Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

 


Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům mimo dodavatelů zajišťující dodávku konkrétního zboží. To však vždy pouze v rámci konkrétních případů s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.


Svou registrací v internetovém obchodu FASHIONCOLORS.cz souhlasíte se:
• zpracováním Vašich osobních údajů k marketingovým účelům.
• zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu, odhlášení Vaší emailové adresy je možné přímo v nabídce, nebo ve Vaší registraci.


GDPR SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH UDAJŮ

 • Používáním internetového obchodu FASHIONCOLORS.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.Pokud se rozhodnete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, stačí, když napíšete na email: petrapetovska@seznam.cz Vaše registrace bude změněna popřípadě vymazána.