Výrobci

PrestaShop

Odběr novinek [Newsletter]

 

1. Všeobecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě FASHIONCOLORS.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Vymezení pojmů

PROVOZOVATELEM INTERNETOVÉHO MALOOBCHODU JE

Petra Peťovská, Stará Kysibelská 8/1, 360 01 Karlovy Vary.

IČ: 01720031

Nejsme plátci DPH.

 

ZÁKAZNÍKEM našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.


KUPUJÍCÍ - SPOTŘEBITEL - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.


KUPUJÍCÍ - PODNIKATEL – kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.


KUPNÍ SMLOUVA – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.


Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu.

 

3. Dodání zboží

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy balíkem České pošty.
Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu.

Skladové zboží zasíláme nejpozději do 2 pracovních dnů:

a) při platbě na účet od připsání platby;

b) při platbě na dobírku ode dne objednání.

Zboží na objednávku zasíláme dle intervalu dodávek od dodavatele za 7 – 21 dnů. O dodací lhůtě je zákazník vždy informován.

 Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu).

 Při převzetí zboží od české pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, uveďte tuto informaci do předávacího protokolu pošty.


Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice!
Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.


Informace k doručení zásilky:
• ČESKÁ POŠTA
- přeprava poštou je možná pouze u zásilek do 30 kg a do hodnoty 100.000,- Kč nebo zásilek, které splňují podmínky přepravy České pošty.
- Cena za dodání zásilky Českou poštou je součástí faktury za zboží.

Zboží zaslané  balíkem do ruky Vám Česká pošta dodá nejpozději následující pracovní den po dni podání. Balík je doručen až do vašeho bytu/kanceláře v běžných doručovacích hodinách pošty. Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky.Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů.


• OSOBNÍ ODBĚR

Karlovy Vary – dle domluvy je možné osobní předání.

4. Platební podmínky

Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH.
Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) je již převedená platba nebo její část  obratem odeslána zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.


Veškeré změny - i změny cen na internetovém obchodě jsou vymezeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob.

 

Cena je platná v době objednání.

 

5. Způsoby plateb

 

• Platba na dobírku - při převzetí balíku od dopravce-cena poštovného 155kč

• Platba převodem - poštovné 95kč-pojištěný balík-zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě na následující účet

AIRBANK 1717781013 / 3030

 Po dokončení objednávky Vám zašleme potřebné informace k platbě e-mailem (číslo účtu, částku a  do vzkazu pro příjemce prosíme, napište své příjmení). Zboží Vám bude expedováno nejpozději do 2 pracovních dnů po připsání platby na náš účet.


Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

 

6. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze na emailu petrapetovska@seznam.cz

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, musíte dodržet níže uvedené podmínky. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:


odešlete email na petrapetovska@seznam.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy.


Zboží  doručte vždy jen na adresu: FASHIONCOLORS, Petra Peťovská, Stará Kysibelská 8/1, 360 01 Karlovy Vary


Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní, nejlépe nerozbalené (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, nebude převzato !!! Doporučujeme Vám zboží pojistit.


Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.


Při nesplnění lhůty 14 dnů  od převzetí zboží je odstoupení od smlouvy neplatné. Při vrácení  zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu je odstoupení od smlouvy neplatné.  Prodávající má právo  na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.


Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

7. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Dále v případě, že bylo zboží vyprodáno u dodavatele.V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující  již zaplatil  kupní cenu,  bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů.
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující  již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

 

8. Odpovědnost za vady zboží - záruka

Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.


Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození). Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.


ZÁRUČNÍ PRÁVA:
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Pro případnou reklamaci uschovejte, prosím, fakturu – slouží jako záruční list.


Spotřebitel při uplatnění záruky:
• jde-li o vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné;  není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy


Záruční doba pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

 

9. Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

Záruční doba na dodané zboží je 24 měsíců. Tato doba se prodlužuje o dobu, kdy byl výrobek v záruční opravě.
Vaše reklamace bude vyřízena co nejdříve, maximálně však v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zásilky na naši adresu a končí vyřízením reklamace u prodejce.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
Zboží bylo mechanicky poškozeno neodbornou manipulací, zacházením či obsluhou. 
Zboží bylo používáno v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci nebo běžných pro danou věc.
Zboží bylo poškozeno živly. 
Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo běžnými pro danou věc.
Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. mechanických částí) nepodléhá záruce a není dle občanského zákoníku považováno za rozpor s kupní smlouvou.

 

O reklamaci nás nejdříve informujte e-mailem na petrapetovska@seznam.cz a teprve po našem potvrzení o přijetí  informace o reklamaci, zboží zašlete  společně s průvodním dopisem (ve kterém musí být tyto údaje: jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury a popis závady) na naši adresu – viz. výše (provozovatel). Výrobek je třeba zabalit do původního obalu a přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodána. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamované zboží nezasilejte na dobírku, nebude převzato!

Prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Pro podrobnější informace se můžete obrátit přímo na naše zákaznické centrum: email:  petrapetovska@seznam.cz


V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace, zejména poštovného, v nutné výši.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.
V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 

10. Ochrana osobních dat

Společnost FASHIONCOLORS.cz je registrovaným správcem osobních údajů a garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Společnost se zavazuje dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Námi zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

 jako fyzická osoba:

• jméno a příjmení
• adresa pro fakturaci a dodání zboží
• telefon
• e-mail

Údaje pro registraci jako právnická osoba:
Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

 


Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům mimo dodavatelů zajišťující dodávku konkrétního zboží. To však vždy pouze v rámci konkrétních případů s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.


Svou registrací v internetovém obchodu FASHIONCOLORS.cz souhlasíte se:
• zpracováním Vašich osobních údajů k marketingovým účelům.
• zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu, odhlášení Vaší emailové adresy je možné přímo v nabídce, nebo ve Vaší registraci.


VÁŠ SOUHLAS
Používáním internetového obchodu FASHIONCOLORS.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.
Pokud se rozhodnete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, stačí, když napíšete na email: petrapetovska@seznam.cz Vaše registrace bude změněna popřípadě vymazána.